Γράφει: Ε. ΖΑΠΑΤΑ

Η Κομισιόν ακάθεκτη συνεχίζει να αποστέλλει στην κυπριακή κυβέρνηση είτε προειδοποιητικές επιστολές είτε επιστολές αιτιολογημένης γνώμης σε διαδικασίες επί παραβάσει.  Τώρα χτυπούν καμπάνες και για άλλες μη συμμορφώσεις της κυβέρνησης των «αρίστων».  Αυτή την φορά για ένα θέμα που ασχοληθήκαμε στη  «Γνώμη» αρκετές φορές  και αφορά την αγορά ακινήτων ως αντάλλαγμα για την εξασφάλιση κυπριακού «χρυσού» διαβατηρίου με μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στο 5% αντί με τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ  που είναι 19% με αποτέλεσμα το κράτος να χάνει εκατομμύρια ευρώ, κάτι που είχε εντοπισθεί και από την Ελεγκτική Υπηρεσία αλλά οι κυβερνώντες αρνούνταν να τερματίσουν την παρανομία.

Ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στο 5% αφορούσε μόνο την απόκτηση κατοικίας για σκοπούς κοινωνικής πολιτικής  Οι κυβερνώντες νόμιζαν ότι μπορούν να ξεγελούν τους πάντες αλλά η Κύπρος βρίσκεται ενώπιον των ευρωπαϊκών αρχών για την είσπραξη μειωμένου ΦΠΑ που στην τελική μεγάλο μερίδιο από το 19% του  ΦΠΑ καταλήγει στα ταμεία της ΕΕ.

Παρά το παραμύθιασμα των «αρίστων» περί του αντιθέτου οι ευρωπαϊκές αρχές έδωσαν στην Κύπρο δύο μήνες για την πλήρη εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανονισμών διαφορετικά ακολουθεί η αποστολή αιτιολογημένης γνώμης που θα κάτσει την χώρα μας στο σκαμνί με προφανή την επιβολή κυρώσεων.

Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικών επιστολών στην Κύπρο, στην Τσεχία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία και στη Λιθουανία, επειδή δεν μετέφεραν ορθά στο εθνικό δίκαιο ορισμένα στοιχεία των ενωσιακών κανόνων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας .

Η οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας αποτελεί βασικό στοιχείο  για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και περιλαμβάνει διατάξεις που ποινικοποιούν και τιμωρούν αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία, όπως τα ταξίδια στο εξωτερικό με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος, την επιστροφή στην ΕΕ ή την πραγματοποίηση ταξιδιών εντός της ΕΕ για την τέλεση τέτοιων δραστηριοτήτων, την εκπαίδευση για τρομοκρατικούς σκοπούς και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Επιπλέον, οι ενωσιακοί κανόνες προβλέπουν ειδικές διατάξεις για τα θύματα της τρομοκρατίας, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα θύματα αυτά έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες, καθώς και σε επαγγελματικές και εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης, αμέσως μετά από μια επίθεση και για όσο διάστημα είναι αναγκαίο. ΄Ολα τα κράτη μέλη   όφειλαν να μεταφέρουν την εν λόγω οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο μέχρι τις 8/9/2018 με την Κύπρο ως είθισται να μην συμμορφώνεται.

΄Εχουν δώσει στην κυβέρνηση Νίκου Χρύσανθου Αναστασιάδη περιθώριο ακόμα δύο μηνών για να  αντικρούσουν τις αιτιάσεις της Επιτροπής. Σε αντίθετη περίπτωση  η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή θα αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη και σε περίπτωση πάλι μη συμμόρφωσης η Κύπρος θα κάτσει στο σκαμνί.

ΧΑΣΤΟΥΚΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ…

Ακόμα ένα ηχηρό χαστούκι είναι στο ότι οι αρμόδιες Ευρωπαϊκές Αρχές απέστειλαν αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο επειδή δεν μετέφερε στο εθνικό της δίκαιο την 5ην οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με αποτέλεσμα η Κύπρος να βρίσκεται αντιμέτωπη με παραπομπή στο ΔΕΕ λόγω μη μεταφοράς της σχετικής οδηγίας της ΕΕ.

Η προθεσμία μεταφοράς της πιο πάνω οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 10 Ιανουαρίου 2020 και μέχρι σήμερα η κυβέρνηση Νίκου Χρύσανθου Αναστασιάδη αγνοεί τους πάντες και δεν έχει κοινοποιήσει στην σχετική ευρωπαϊκή επιτροπή κανένα μέτρο μεταφοράς.

Σύμφωνα με έκθεση της Europol, της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας, η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι σήμερα ελέω της πανδημίας πολύ σημαντικότερη τονίζοντας ότι τα εγκλήματα που σχετίζονται με τον κορωνοϊό και η νομιμοποίηση εσόδων από αυτά όλο και αυξάνονται.

Δόθηκε στην κυβέρνηση Νίκου Χρύσανθου Αναστασιάδη ακόμα μιά ευκαιρία και αν δεν απαντήσει  τότε η υπόθεση παραπέμπετε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.

ΣΤΟ ΕΔΩΛΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Προ των πυλών του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου βρίσκεται η Κύπρος λόγω μη συμμόρφωσης  στις προειδοποιητικές επιστολές της Κομισιόν και λόγω της μεγάλης καθυστέρησης που παρατηρείται στον καθορισμό των περιοχών του Δικτύου Natura 2000.

Συγκεκριμένα έχει ήδη διαβιβαστεί προειδοποιητική επιστολή και αιτιολογημένη γνώμη που αφορά στον ανεπαρκή καθορισμό των προστατευόμενων περιοχών, την ανεπαρκή υποβολή έργων και σχεδίων που δύναται να επηρεάζουν την ακεραιότητα και συνοχή των προστατευόμενων περιοχών και στην ανεπαρκή διαχείριση και προστασία των περιοχών του Δικτύου Νatura  γιατί μπαίνουν μέσα τα συμφέροντα μεγαλοεπιχειρηματιών.

Οι κυβερνώντες θυσιάζουν τα πάντα στο  βωμό των συμφερόντων των μεγαλοντηβέλοπερς.  ΄Οσο για τα σπασμένα και την καταστροφή δεν είναι αυτοί που θα την επωμισθούν αλλά ο φορολογούμενος πολίτης και οι μελλοντικές γενιές.

 • Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στην Κύπρο αλλά και σε άλλες πέντε χώρες αιτιολογημένες γνώμες επειδή δεν παρέχουν και δεν εκμεταλλεύονται υπηρεσίες ζεύξης δεδομένων για όλους τους φορείς εκμετάλλευσης κατάλληλα εξοπλισμένων αεροσκαφών που εκτελούν πτήσεις εντός του εναέριου χώρου που τελεί υπό την ευθύνη τους καθ’ ότι δεν συμμορφώθηκαν στις προειδοποιητικές επιστολές που τους στάληκαν στις 15/5/2020.

΄Εδωσαν προθεσμία δύο μηνών για να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα διαφορετικά η εν λόγω επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Και τέλος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικών επιστολών σε κράτη μέλη της ΕΕ ανάμεσα τους και η Κύπρος, γιατί όπως λεν, ο Μάρτης δεν λείπει ποτέ από την Σαρακοστή,  επειδή δεν ευθυγραμμίστηκε στις σχετικές οδηγίες για την απασχόληση και τα κοινωνικά δικαιώματα εργαζομένων.  Δόθηκαν στα κράτη μέλη που επηρεάζονται δύο μήνες για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα διαφορετικά θα αποσταλεί αιτιολογημένη γνώμη και μετά οι κυρώσεις.

Αυτά προς το παρών τα .... χειρότερα με αυτούς που μας κυβερνούν έπονται και αναφερόμαστε στην υπόθεση με τα διαβατήρια, άλλωστε τους τα έψαλλε και η Ούρσουλα φον ντερ Λάϊεν

 

 

 

 

 

Περισσότερα ΝΕΑ

 • Η ακρίβεια στην αγορά γονατίζει τα νοικοκυριά!
  Η ακρίβεια στην αγορά γονατίζει τα νοικοκυριά!  Τσακίζει κόκκαλα η ακρίβεια σε προϊόντα και υπηρεσίες με τους εργαζόμενους και τα πλατιά στρώματα των καταναλωτών να διαπιστώνουν ότι από μήνα σε μήνα ότι με τα ίδια χρήματα ψωνίζουν όλο και λιγότερα αγαθά! Πλήττεται άμεσα στο βιοτικό τους επίπεδο, ιδιαίτερα εάν ληφθούν υπόψη και οι αυξήσεις – φωτιά στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Έρχονται νέες, βαριές φορολογίες!
  Έρχονται νέες, βαριές φορολογίες! Πακτωλός για τους μεγαλοεπιχειρηματίες, ψίχουλα για τους μικρομεσαίους και τη λυπητερή θα κληθούν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι πολίτες. Αυτό είναι το πολυδιαφημιζόμενο Ταμείο Ανάκαμψης για τους λίγους ενώ για τους πολλούς σημαίνει νέα, δυσβάστακτα βάρη.
 • Μπαράζ αυξήσεων στις τιμές προϊόντων κα υπηρεσιών
  Μπαράζ αυξήσεων στις τιμές προϊόντων κα υπηρεσιών Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας του υπουργείου Οικονομικών (της Κύπρου…), μεγάλη αύξηση παρουσίασαν τον Αύγουστο οι τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών με τις πληθωριστικές τάσεις όλο και να ενισχύονται. Συγκεκριμένα οι τιμές στον τομέα στέγασης, ύδρευσης, ηλεκτρισμού και υγραερίου αυξήθηκαν κατά 14,40% έναντι αύξησης 12,72% τον προηγούμενο μήνα ενώ αύξηση 8,22% σημειώθηκε και στα τρόφιμα έναντι αύξησης 4,02% τον Ιούλιο.
 • Ούτε καν μισογεμίζει το λεγόμενο «καλάθι των νοικοκυριών»
  Ούτε καν μισογεμίζει το λεγόμενο «καλάθι των νοικοκυριών» Της Παυλίνας ΠΑΥΛΟΥ Ξανάρχισαν το παραμύθιασμα με τα περιβόητα success story οι κυβερνώντες. Με αλχημείες εμφανίζουν την οικονομία να ευημερεί σε αριθμούς, την ώρα που οι πολίτες αιμορραγούν! Με την γνωστή υποκριτική σοβαροφάνεια του ο αρχηγός του κυβερνώντος ΔΗΣΥ, μετά από συνάντηση την Τρίτη με τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Κωνσταντίνο Ηροδότου εξέφρασε την… «εκτίμηση» πως η κυπριακή οικονομία πάει «καλύτερα και από τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις» .
 • Τα χρέη γονατίζουν εργαζόμενους και μικρομεσαίους!
  Τα χρέη γονατίζουν εργαζόμενους και μικρομεσαίους! Υπερχρεωμένες είναι σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, τόσο τα κυπριακά νοικοκυριά όσο και οι επιχειρήσεις, κατά το πλείστον μικρές οικογενειακές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ως αποτέλεσμα αυτής της τραγικής κατάστασης νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις σε διάστημα δώδεκα μηνών, Ιούνιο 2020 μέχρι τον Ιούλιο του 2021 απόσυραν καταθέσεις ύψους €144 εκατομμυρίων από ασφαλιστικά συμβόλαια και συνταξιοδοτικά ταμεία.

About US

H gnomionline είναι το ειδησεογραφικό portal της Εβδομαδιαίας Πολιτικής Εφημερίδας «ΓΝΩΜΗ» με κύρια αποστολή την ενημέρωση των επισκεπτών του για τα μεγάλα γεγονότα της τρέχουσας επικαιρότητας.

Είναι δομημένη σε κατηγορίες για εύκολη αναζήτηση από τους χρήστες, με κυριότερα πεδία τα εξής: Πολιτική, οικονομία, συνδικαλιστικά, ιδεολογικά, πολιτισμός, επιστήμη, τεχνολογία, περιβάλλον, υγεία, αθλητισμός.

 

Πρωτοσελιδο

 

Subscribe

 

* indicates required

Please select all the ways you would like to hear from Gnomionline Newspaper:

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing.

 

Επικοινωνια

 • Λουτρακίου 3Β,2027,Στρόβολος
 • ΤΗΛ: 22311873 , FAX: 22316793
 • gnomi.newspaper@cytanet.com.cy
Top